Thông báo rút kinh nghiệm xét xử vụ án “ Tổ chức đánh bạc”

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2022 10:12 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 25/01, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) – Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã xét xử phúc thẩm đối với vụ án Nông Thị Lệ và đồng phạm, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “ Đánh bạc”. Thông qua quá trình giải quyết vụ án, Phòng 7 thấy cần thiết thông báo đến các VKSND cấp huyện, thành phố để các đơn vị rút kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật như sau:

    1.Nội dung vụ án

    Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2020 đến ngày 25/01/2021 Nông Thị Lệ và các đồng phạm đã có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức vừa trực tiếp, vừa nhắn tin qua tài khoản “zalo” đăng ký bằng sim số điện thoại với nội dung mua bán số lô, số đề nhằm mục đích được thua bằng tiền và lấy kết quả xổ số Miền Bắc làm căn cứ để trả thưởng. Cụ thể hành vi phạm tội như sau:

    Nguyễn Duy Long: là “chủ đề” nhận toàn bộ các bảng số lô, đề từ Lệ và Lệ có trách nhiệm nhận tất cả các bảng lô, đề của các “ Thư ký đề” khác nên được coi là “ Tổng thư ký đề”, giữa hai người thỏa thuận sau khi cân đối được, thua từ các bảng lô, đề cứ đến 20.000.000 đồng sẽ chuyển khoản cho nhau thông qua tài khoản hệ thống Ngân hàng Agribank, từ ngày 01/12/2020 đến ngày 22/01/2021 tổng số tiền Long chuyển cho Lệ 4 lần tổng số tiền là 115.000.000 đồng; Lệ chuyển cho Long 7 lần tổng số tiền là 155.000.000 đồng, số chênh lệch là 40.000.000 đồng, đây là số tiền Long được hưởng từ việc bán số lô, đề.

    Nông Thị Lệ: làm thư ký cho Nguyễn Duy Long nhận số lô, số đề từ các thư ký khác gồm: Mã Thị Dung, Triệu Thị Thu, Hoàng Minh Chiến, Ngọc Thị Hoàng sử dụng tài khoản Zalo giao dịch với các thư ký để trao đổi và nhận bảng  số lô, đề, sau đó Lệ chuyển toàn bộ qua tài khoản zalo cho Nguyễn Duy Long. Ngoài ra Nông Thị Lệ còn ghi trực tiếp số lô, đề cho Nông Thị Hồng Chiêm(1lần), Lương Thị Phương (14 lần) tổng số tiền 227.670.000 đồng.

    Mã Thị Dung làm thư ký bán trực tiếp số lô, đề cho nhiều người không xác định được tên tuổi, địa chỉ, sau đó chuyển bảng qua tin nhắn zalo cho Nông Thị Lệ tổng cộng 16 lần tổng số tiền là 223.920.000 đồng, (trong đó có 3 lần tổng số tiền trên 20.000.000 đồng, lần ghi cao nhất là 32.490.000 đồng), quá trình làm thư ký Dung được hưởng lợi số tiền là 4.640.000 đồng.

    Ngọc Thị Hoàng làm thư ký bán trực tiếp số lô, số đề cho nhiều người sau đó chuyển bảng bằng tin nhắn zalo cho Nông Thị Lệ; tổng cộng 23 lần tổng số tiền là 208.900.000 đồng (trong đó 21 lần ghi số lô, đề trên 5.000.000 đồng, lần ghi cao nhất là 17.290.000 đồng) ; Đồng thời Hoàng tự mua số lô, đề với Nông Thị Lệ nhắn tin qua zalo tổng cộng 23 lần với tổng số tiền là 127.820.000 đồng (trong đó 11 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, lần đánh bạc cao nhất với số tiền 14.200.000 đồng), quá trình làm thư ký được hưởng lợi số tiền là 7.907.000 đồng.

    Hoàng Minh Chiến làm thư ký bán trực tiếp số lô, số đề cho nhiều người không xác định tên tuổi, địa chỉ, sau đó chuyển bảng qua tin nhắn zalo cho Nông Thị Lệ tổng cộng 5 lần tổng số tiền 24.807.000 đồng (trong đó có 4 lần tổng số tiền trên 5.000.000 đồng, lần ghi cao nhất với số tiền là 6.936.000 đồng); Chiến tự mua số lô, đề trong bảng là 10.530.000 đồng, quá trình làm thư ký Chiến hưởng lợi là 1.636.000 đồng.

    Triệu Thị Thu làm thư ký bán trực tiếp số lô, số đề cho nhiều người không xác định tên tuổi, địa chỉ, sau đó chuyển bảng qua tin nhắn zalo cho Nông Thị Lệ,tổng cộng 5 lần tổng số tiền 21.988.000 đồng( trong đó 3 lần tổng số tiền trên 5.000.000 đồng, lần ghi cao nhất là 6.302.000 đồng),  quá trình làm thư ký Thu được hưởng lợi là 476.000 đồng.

    Lương Thị Phương có hành vi đánh bạc mua số lô, số đề qua tin nhắn zalo với Nông Thị Lệ 14 lần tổng số tiền là 217.710.000 đồng (14 lần đều từ  5.000.000 đồng trở lên, lần cao nhất là 24.880.000 đồng).

    Ngọc Văn Quang có hành vi đánh bạc mua số lô, đề  trực tiếp với Ngọc Thị Hoàng tổng cộng 21 lần tổng số tiền là: 136.070.000 đồng (trong đó 14 lần trên 5.000.000 đồng, lần cao nhất là 10.990.000 đồng).

    Ngọc Văn Út có hành vi đánh bạc mua số lô, số đề trực tiếp với Ngọc Thị Hoàng tổng cộng 13 lần với tổng số tiền là 16.970.000 đồng (trong đó 01 lần cao nhất trên 5.950.000 đồng).

    Nông Thị Hồng Chiêm có hành vi đánh bạc mua số lô, số đề trực tiếp với Nông Thị Lệ 01 lần với tổng số tiền là 9.960.000 đồng.

    2. Quá trình giải quyết vụ án

    Cáo trạng số 29/CT - VKSHL ngày 12 tháng 08 năm 2021của Viện kiểm sát nhân dân huyện HL truy tố bị can Ngọc Thị Hoàng về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

    Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS - ST ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện HL, tỉnh Cao Bằng đã quyết định: áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS, Điều 35 BLHS xử phạt bị cáo Ngọc Thị Hoàng  52.000.000 đồng về tội Tổ chức đánh bạc.

    Phần quyết định của Bản án sơ thẩm không tuyên áp dụng các điều khoản quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tất cả các bị cáo: Nguyễn Duy Long, Nông Thị Lệ, Mã Thị Dung,Triệu Thị Thu, Ngọc Thị Hoàng, Hoàng Minh Chiến, Lương Thị Phương, Ngọc Văn Quang, Ngọc Văn Út, Nông Thị Hồng Chiêm.

    Ngày 22/10/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐKN - VKSCB đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS - ST ngày 24/09/2021 của Tòa án nhân dân huyện HL  đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự sửa Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Ngọc Thị Hoàng về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự và áp dụng đầy đủ các điều, khoản về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tất cả các bị cáo.

    Bản án hình sự phúc thẩm số 05/2022/HS - PT ngày 25/01/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐKN - VKSCB ngày 22/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng.
 
    3.Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
 
    Trong vụ án này, Ngọc Thị Hoàng vừa là “ Thư ký” vừa là người trực tiếp đánh bạc, hành vi bị cáo Hoàng ghi số lô, đề cho những người mua sau đó chuyển cho Nông Thị Lệ để hưởng % hoa hồng về bản chất hành vi này là Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên trong quá trình điều tra không xác định được số người Hoàng đã ghi số lô, đề và số tiền ghi ngày cao nhất cũng chưa đến 20.000.000 đồng.  Ngoài ra còn xác định Hoàng trực tiếp mua số lô, đề qua tin nhắn zalo với Nông Thị Lệ tổng cộng 23 lần tổng số tiền là 127.820.000 đồng (trong đó 11 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, lần đánh bạc cao nhất là 14.200.000 đồng). Như vậy, Ngọc Thị Hoàng đã thực hiện hai hành vi khác nhau và mục đích hướng tới khác nhau, do đó không thể cộng số tiền bán số lô, đề với số tiền tự mua số lô, đề để truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tổ chức đánh bạc. Bản án hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngọc Thị Hoàng về tội Tổ chức đánh bạc là chưa đúng tội danh. Do vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện HL truy tố bị cáo Ngọc Thị Hoàng về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ, phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo và đúng quy định pháp luật.

   Phần Quyết định của Bản án sơ thẩm không tuyên áp dụng các điều, khoản về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với tất cả các bị cáo là chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

   Thông qua công tác xét xử vụ án trên, VKSND tỉnh Cao Bằng thấy cần thiết thông báo để các đơn vị nghiên cứu, rút kinh nghiệm nội dung nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật ./.

Tác giả bài viết: Phòng 7
Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Cao Bằng.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Liên kết websiteBáo BVPL
 

 

Liên kết website


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 4158
  • Tháng hiện tại: 197926
  • Tổng lượt truy cập: 9728207
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.