CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TỪ NĂM 1960 ĐẾN NAY
 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG


 
          
II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 

Đồng chí: BÙI DUY ĐẮC 
          Sinh năm 1920               
   - Từ  năm 1960 đến năm 1969 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn
   - Từ năm 1969 đến năm 1980 là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng
      Quê quán: xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Đồng chí HOÀNG LONG SƠN 
Sinh năm 1931
     Phó Viện trưởng từ năm 1976 đến năm 1978
        Quê quán: Mông Ân, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
     


Đồng chí VŨ SẦM
Sinh năm: 1944
Phó Viện trưởng từ năm 1997 đến năm 1999
Quê quán: Tân Việt, Bình Giang, tỉnh Hải Dương

 
Đồng chí: HOÀNG ĐỨC HẬU 
Sinh năm  1962
Phó Viện trưởng từ năm 1998 đến năm 2001
           Quê quán: phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
                        

 

Đồng chí: HOÀNG ÍCH SƯƠNG 
Sinh năm 1948
         Phó Viện trưởng từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 7 năm 2008
         Quê quán: Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

 
Đồng chí: THANG TRỌNG NGHĨA 
Sinh năm: 1955
   Phó Viện trưởng từ năm 2008 đến năm  2015 
   Quê quán: Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
     
     
Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ 
Sinh năm 1961
Phó Viện trưởng từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2021
          Quê quán: xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng

Đồng chí NGUYỄN VĂN THUẦN
Sinh năm: 1966
Phó Viện trưởng từ tháng 02 năm 2016 
Quê quán: phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng
 Đồng chí HOÀNG CAO ĐỨC
Sinh năm: 1969
Phó Viện trưởng từ tháng 10 năm 2019 
Quê quán: Đông khê, huyệnThạch An, tỉnhCao Bằng
Đồng chí PHẠM MỸ AN 
Sinh năm 1971
Phó Viện trưởng từ tháng 05 năm 2022
Quê quán: Xã Vũ Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

          
  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.