Đảng bộ VKSND tỉnh tổng kết công tác đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/01/2021 09:28 - Người đăng bài viết: admin
Chiều ngày 28/1, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đàm Nghĩa Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
   Tham dự hội nghị có đồng  chí Vũ Bá Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; về phía VKSND tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ VKSND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng
Chủ trì Hội nghị

   Đến hết năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh có 6 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 57 đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Tổ chức học tập, quán triệt,  triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và  Đảng ủy khối mới ban hành; Học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doạnh nghiệp tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong đảng bộ. Ban chấp hành Đảng bộ luôn coi trọng công tác phát triển đảng, quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng: trong năm 2020 xét đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, cử 04 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tỉnh đảng, cử 02 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp. Qua kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ, thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; 100% đảng viên trong Đảng bộ đều được cấp ủy nơi cư trú đánh giá xếp loại tốt.  Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2020 có 06/06 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 57/57 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ ( trong đó có 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ). Đảng bộ VKSND tỉnh tự đánh giá các tiêu chí thực hiện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Tập thể 5 năm liền từ 2015 đến nay, đảng bộ đều đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu.

   Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những biện pháp về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các Đảng viên, đánh giá hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.Đồng chí Vũ Bá Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Bá Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Cao Bằng trong năm 2020. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng bộ Viện KSND tỉnh: Chủ động triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, đặc biệt là nghị quyết số 13 của Đảng, thường xuyên làm tốt công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động để kịp thời có những điều chỉnh mới cho phù hợp ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên rà soát kiện toàn cấp ủy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các đồng chí cán bộ công chức cả về chính trị tư tưởng và nhiệm vụ chuyên môn , tăng cường công tác kiểm tra giám sát; Đảng bộ, BCH Đảng ủy thường xuyên chủ động trao đổi thông tin, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng , tinh thông về mặt chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ công tác tư pháp, kiểm sát điều tra, truy tố xét xử, bảo đảm đúng người đúng tội...


Đồng chí Vũ Bá Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao
Giấy khen cho đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh Cao Bằng


    Cũng tại hội nghị, Đảng bộ VKSND tỉnh đã công bố và trao các quyết định khen thưởng đối với 01 đồng chí được Đảng ủy khối tặng giấy khen danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “ Chi bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho Chi bộ 5 đạt
“Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020Đồng chí Hoàng Cao Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
trao Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

    Phát biểu kết luận, đồng chí Đàm Nghĩa Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị trong năm 2021 Đảng bộ VKSND tỉnh cần: (1) Tiếp tục tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận trong toàn Ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác và các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp , thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng , đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. (2) Cần tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chỉ đạo, chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là Nghị quyết 96 của Quốc hội về công tác tư pháp và các yêu cầu công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. (3) Công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy làm việc theo hướng tinh gọn, sắp xếp đúng người đúng việc đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt đổi mới trong công tác luân chuyển cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế. (4) Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ./.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Lan
Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Cao Bằng.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Name Đ/c Qúy
Phone (026) 3 854 258
Phone

Liên kết websiteBáo BVPL
 

 

Liên kết website


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 527
  • Tháng hiện tại: 158421
  • Tổng lượt truy cập: 7264849