Đảng bộ Viện KSND tỉnh Cao Bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 18/01/2022 14:36 - Người đăng bài viết: admin
Chiều ngày 17/01, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân ( VKSND) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.
    Tới dự có đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Đàm Nghĩa Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Hoàng Cao Đức – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ VKSND tỉnh.


 
Đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị

    Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Cao Bằng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, phối hợp với Ban cán sự Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành kiểm sát năm 2021. Đảng bộ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 37, 63, 96 của Quốc hội, Chỉ thị số 06 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối mới ban hành; học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị, chuyên đề toàn khóa về “ Học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,  gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) “ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên, cán bộ, công chức toàn Đảng bộ giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đơn vị; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương, làm tốt công tác phát triển Đảng; Quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Năm 2021, BCH Đảng bộ đã báo cáo đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xét kết nạp 02 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí đảng viên dự bị, cử 04 đồng chí quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng, cử 02 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, giới thiệu chuyển đi 02 đồng chí (nghỉ hưu), chuyển đến Đảng bộ VKSND tỉnh 04 đồng chí, cử 06 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh ( đối tượng 3 và 4); Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo, củng cố, kiện toàn lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hướng dẫn của Viện KSND tối cao; Công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác xây dựng đảng chuyển biến rõ rệt, ngày một nâng cao; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Công tác dân vận trong cơ quan được thực hiện tốt, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

    Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.
 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ VKSND tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên trong các Chi bộ có những ý kiến góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VKSND tỉnh, nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Cao Bằng trong những năm tới đạt được nhiều kết quả cao hơn.Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương của Hội cựu chiến binh Việt Nam
cho đồng chí Đàm Nghĩa Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng

    Năm 2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo đúng Chỉ thị số 10 – CT/TW và hướng dẫn số 09 – HD/BTCTW, tích cực tổ chức sinh hoạt Đảng theo chuyên đề; Tổ chức kiểm tra theo Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra năm 2022, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 điều lệ Đảng; Phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022, kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Cao Bằng đã đề ra.

    Cũng tại hội nghị, Đảng bộ VKSND tỉnh đã công bố và trao các quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.Đồng chí Đàm Nghĩa Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen
cho Chi bộ 5 đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”  tiêu biểu năm 2021Đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao Giấy khen
cho các
đảng viên đạt tiêu chuẩn “ Đảng viên đủ tư cách,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
 
 

 Nguồn tin: Văn phòng VKSND tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Name Đ/c Qúy
Phone (026) 3 854 258
Phone

Liên kết websiteBáo BVPL
 

 

Liên kết website


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 529
  • Tháng hiện tại: 158423
  • Tổng lượt truy cập: 7264851