VKSND thành phố Cao Bằng: Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Đăng lúc: Thứ hai - 23/05/2022 08:10 - Người đăng bài viết: admin
Thực hiện kế hoạch số 162 ngày 29/4/2022 của Thành ủy Cao Bằng về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 163 ngày 29/4/2022 của Thành ủy Cao Bằng về học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Sáng ngày19/5/2022, Chi bộ Viện KSND thành phố Cao Bằng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
    Buổi sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thúy Loan - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND thành phố Cao Bằng chủ trì; tham dự có các đồng chí đảng viên trong chi bộ và cán bộ công chức trong cơ quan.Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ VKSND thành phố Cao Bằng
 
    Nội dung sinh hoạt tập trung vào 04 phần chính:

    - Quán triệt nội dung cốt lõi và điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;

   - Triển khai kế hoạch số 10-KH/BCSĐ ngày 25/4/2022 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TWngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quán triệt nâng cao hơn nữa trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy và cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TWngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành;

  - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Tập trung vào 3 nội dung chính, đó là các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Trong đó đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức căn cứ nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để đăng ký cam kết làm theo gương Bác, gửi Chi ủy Chi bộ để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022;

   - Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 6 phần với 29 bài viết, được phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Thúy Loan – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Cao Bằng
quán triệt một số nội dung thông qua buổi sinh hoạt

    Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, mỗi cá nhân cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mình. Qua buổi sinh hoạt, Chi ủy chi bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những cá nhân điển hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên. Đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự soi, tự sửa; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa to lớn, bảy tỏ lòng tôn kính sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên trong đơn vị gương mẫu trong thực thi công vụ;vận dụng cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

    Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Đảng viên Chi bộ VKSND thành phố Cao Bằng tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề


 


Nguồn tin: VKSND thành phố Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Name Đ/c Qúy
Phone (026) 3 854 258
Phone

Liên kết websiteBáo BVPL
 

 

Liên kết website


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 3696
  • Tháng hiện tại: 36165
  • Tổng lượt truy cập: 6982921