Kiến nghị “Về việc tăng cường công tác quản lý, thi hành tạm giữ tại các đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng”

Thứ hai - 07/08/2023 04:32
Trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND trong việc bắt, quản lý, thi hành tạm giữ tại buồng tạm giữ Bộ đội Biên phòng. Viện KSND hai cấp tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp kiểm sát 11 cuộc tại 09 buồng tạm giữ của 09 đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng Quang Long, Ngọc Chung, Đàm Thủy, Ngọc Côn, Cần Yên, Cô Ba). Kết quả như sau:
Ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại các đồn Biên phòng
Ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại các đồn Biên phòng
     * Ưu điểm  

     - Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, cán bộ, chiến sĩ được phân công kiểm tra kỹ thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quân y của đồn Biên phòng kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, do người cùng giới tiến hành, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ. Trong hồ sơ quản lý tạm giữ có đủ các tài liệu như (Biên bản bắt người, quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ, biên bản khám sức khỏe, biên bản giao nhận người bị bắt giữa đồn Biên phòng với Cơ quan điều tra, bản nhận xét việc chấp hành nội quy của người bị tạm giữ…). Tài liệu trong hồ sơ được đánh số thứ tự, bảo quản lưu giữ để phục vụ công tác khai thác, tra cứu thông tin.

     - Việc trích xuất, chuyển giao người bị tạm giữ, quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ thực hiện đúng quy định; tổ chức bảo vệ an toàn trong việc tạm giữ, phân công cán bộ, chiến sĩ quản lý, theo dõi 24/24 giờ; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.  

     - Người bị tạm giữ được ăn chế độ 23.000đồng/người/ngày hoặc ăn theo chế độ ăn theo cán bộ chiến sĩ của đồn Biên phòng; khi ốm, đau được đưa đi khám tại cơ sở y tế; không có trường hợp nào vi phạm nội quy bị xử lý kỷ luật; không có trường hợp nào phạm tội mới, trốn, chết trong quá trình tạm giữ tại các đồn Biên phòng.

     *Vi phạm, thiếu sót

       Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác quản lý, thi hành tạm giữ của các đồn Biên phòng còn một số vi phạm, thiếu sót như :

      - Không lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ giữa cơ quan thụ lý với cán bộ của Buồng tạm giữ vì Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm đồng thời được phân công làm Trưởng buồng tạm giữ, Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSND tối cao quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

      - Không đưa người bị tạm giữ vào buồng tạm giữ theo quy định mà chỉ tạm giữ người trong phòng làm việc của đơn vị, vi phạm Điều 19 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao,Viện KSND tối cao quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.

      - Chưa thực hiện về chế độ ăn, ở, diện tích chỗ nằm… của người bị tạm giữ theo quy định tại Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ; Điều 11 Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 của Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao,Viện KSND tối cao quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.

     - Chưa được cấp phát sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ trong Quân đội nhân dân; Chưa lập sổ quản lý người bị tạm giữ và sổ ghi chép chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang ...của người bị tạm giữ.

     - Các buồng tạm giữ chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát.
 
    *  Nguyên nhân của vi phạm, thiếu sót

    - Nguyên nhân khách quan: Do một số đồn Biên phòng chỉ có buồng tạm giữ hành chính không có buồng tạm giữ hình sự; buồng tạm giữ xây dựng chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định, chưa đủ diện tích và các hạng mục của buồng tạm giữ theo quy định của pháp luật như hệ thống chiếu sáng, camera giám sát; cửa buồng bị hư hỏng, han rỉ, cửa phòng tạm giữ thiết kế bịt kín không quan sát được đối tượng tạm giữ từ bên ngoài..;  chưa được cấp trên cấp phát hệ thống sổ sách theo dõi việc quản lý tạm giữ.

   - Nguyên nhân chủ quan: Các đồn chưa chủ động đề xuất với cấp trên để cấp phát sổ sách, các biểu mẫu theo dõi, quản lý tạm giữ; việc bố trí, phân công Trưởng buồng tạm giữ chưa hợp lý; không thực hiện chế độ quản lý tạm giữ và các chế độ đối với người bị tạm giữ theo đúng quy định của pháp luật; cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để vận dụng thực hiện.

    * Kiến nghị

    Để công tác quản lý, thi hành tạm giữ được đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra. Ngày 01/8/2023, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kiến nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

    (1) Tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý, thi hành tạm giữ đối với các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, các Thông tư liên tịch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ.
    (2) Chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tạm giữ.
    (3) Bố trí hợp lý cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.                                          (4) Cấp phát sổ sách, biểu mẫu theo dõi, quản lý tạm giữ để chế độ quản lý tạm giữ được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
    (5) Báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư cơ sở, vật chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đủ diện tích và các hạng mục của buồng tạm giữ.
   (6) Thông báo cho Viện KSND tỉnh Cao Bằng về danh mục đồn Biên phòng được tổ chức buồng tạm giữ theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 của Bộ Công an; Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao,Viện KSND tối cao quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển./.  

Tác giả: Phòng 8

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://kiemsatcaobang.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

3028/VKSTC-V14

"V/v quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các đạo luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5"

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 274 | lượt tải:0

14/HDLN-BCA-VKSNDTC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 345 | lượt tải:102

766/2022/QĐ-CTN

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2022

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 299 | lượt tải:47
Liên kết website
Lịch năm 2024
Fanpage
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,946
  • Tháng hiện tại162,897
  • Tổng lượt truy cập905,416TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây