Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND năm 2014, VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã có những quy định về ngày truyền thống, phù hiệu, cấp hiệu của VKSND.

Cụ thể:  Ngày truyền thống của VKSND là ngày 26 tháng 7 hằng năm.

Phù hiệu của VKSND hình tròn, nền đỏ, viền vàng, có tia chìm ly tâm; ở giữa có hình ngôi sao năm cánh nổi màu vàng; hai bên có hình bông lúa; ở dưới có hình thanh kiếm lá chắn; trên nền lá chắn có nửa bánh xe răng màu xanh thẫm và các chữ “KS” màu bạch kim; nửa dưới phù hiệu có hình dải lụa đỏ bao quanh, phía trước có dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Phù hiệu VKSND.
 Phù hiệu gắn ve áo chức danh tư pháp.  
 Phù hiệu gắn ve áo chức danh khác.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 58 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định về “Các chức danh tư pháp trong VKSND”, gồm có:

a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp;

b) Kiểm sát viên;

c) Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra;

d) Điều tra viên;

đ) Kiểm tra viên.

2. Các công chức khác, viên chức và người lao động khác.

3. Ở Viện kiểm sát quân sự có các chức danh tư pháp, công chức, viên chức, người lao động khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và các quân nhân khác.

Khoản 1 Điều 76 quy định, ngạch Kiểm sát viên VKSND gồm có: Kiểm sát viên VKSND tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Kiểm sát viên trung cấp; Kiểm sát viên sơ cấp.

Điều tra viên có 3 ngạch: Điều tra viên cao cấp; Điều tra viên trung cấp; Điều tra viên sơ cấp;

Kiểm tra viên có 3 ngạch: Kiểm tra viên cao cấp; Kiểm tra viên chính; Kiểm tra viên.

Cấp hiệu gắn vai áo chức danh tư pháp

 Viện trưởng VKSND tối cao.
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

 Viện trưởng VKSND cấp cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao.

 Phó Viện trưởng VKSND cấp cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp.  
  Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Kiểm tra viên cao cấp.
 Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Viện trưởng VKSND cấp huyện.

 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm tra viên chính.
 Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp.
 Kiểm tra viên.

Cấp hiệu gắn vai áo chức danh khác

 Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng (Không giữ chức danh tư pháp), Chuyên viên cao cấp và tương đương.
 Chuyên viên chính và tương đương.
 Chuyên viên và tương đương.
 Cán sự và tương đương.
 Nhân viên và tương đương; Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP.

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.