Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cao Bằng Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

...của Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn Viện kiểm sát Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Cơ quan; Các chế độ, chính sách của đoàn viên...

Nguồn tin: Viện KSND Thành phố Cao Bằng

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

...những kết quả đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.   Đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó bí thư Ban chấp hành Đảng bộ  phát biểu chỉ đạo Đại hội....

Quỳnh Trang – Nguyễn Nương
Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thi hành BLHS 2015

(Kiemsat.vn) – Ngày 09/8/2017, VKSNDTC đã ban hành công văn số 3010/ VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS 2015.Theo đó, Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu VKSND và VKSQS các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của...

Ngân Hà
Nguồn tin: www.kiemsat.vn

Bộ luật hình sự 2015 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

...quyết tán thành, chiếm 88.39% tổng số đại biểu Quốc hội.           Cũng trong chiều 20/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số...

Nguồn tin: www.kiemsat.vn

Đại hội công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

...đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ: Tổ chức triển khai học tập các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn tới 100% cán bộ công chức; 100%  đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Hoàng Văn Đức - Công đoàn VKSND tỉnh Cao Bằng
Nguồn tin: -/-

VKSND tỉnh Cao Bằng: Phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công...

Nguyễn Thúy Loan
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

Viện KSND tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017.

...môn cho cán bộ, công chức đồng thời tiếp tục rà soát, kiện toàn  tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt kỷ cương kỷ luật nghiệp vụ, đẩy mạnh quản lý tài sản công…bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.   ...

Nông Thiện Doanh
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

Bế mạc Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

...Kiểm sát nhân dân. Năm 2016, cùng với khí thế thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát; nỗ lực phấn đấu, hoàn...

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn

Khai mạc Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

...động chặt chẽ, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Trước tình hình trên, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt...

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn

Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện của Đại hội Đảng.

...cáo viên của Đảng bộ phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm...

Thạch An
Nguồn tin: Đảng bộ VKSND Tỉnh

Hội nghị triển khai thi hành các đạo Luật trong lĩnh vực tư pháp

...Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt Kế hoạch tập huấn các đạo luật. Thông qua việc triển khai thi hành các bộ luật, luật và nghị quyết thi hành, Viện kiểm sát các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp, điều động Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên,...

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện KSND tỉnh làm việc tại Viện KSND huyện Hòa An, Hà Quảng.

...yêu cầu tập thể cán bộ, công chức hai đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội cũng như yêu cầu của Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Nông Thiện Doanh
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

Thông báo xét tuyển thẳng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016

...huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết...

Nguồn tin: Kiemsat.vn

Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015.

...2015, đồng chí cũng chỉ ra một số việc Đảng bộ và các Chi bộ cần tập trung thực hiện năm 2016 tới như: Tổ chức tuyên truyền đầy đủ các Chỉ thị nghị quyết mới đặc biệt là tuyên truyền về kết quả Đại hội tại biểu tỉnh Đảng bộ, Đại hội Đảng toàn quốc; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của...

Thạch An
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

Viện KSND tỉnh Cao Bằng triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016.

...sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC, ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về công tác kiểm sát năm 2016; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội nhất là các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến Ngành đến đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Khẩn trương triển...

Nông Thiện Doanh - VPTH
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

17 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016

...đơn vị trong toàn Ngành tập trung, quyết tâm thực hiện tốt 17 nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác tư pháp nói chung và công tác của ngành...

Nguồn tin: Kiểm sát Online

Viện KSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.

...toàn thể cán bộ công chức cơ quan Viện KSND tỉnh Cao Bằng.           Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 cho thấy: Năm 2015 dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ công chức ngành Kiểm sát Cao...

Nông Văn Cưởng
Nguồn tin: VPTH - VKSND tỉnh Cao Bằng

Viện KSND tỉnh: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính.

...thành, trong đó 18 chỉ tiêu hoàn thành vượt, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao so với chỉ tiêu chung của ngành Kiểm sát cũng như chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội giao như: Đã kiểm sát 100% số án hình sự mới khởi tố, tỷ lệ truy tố và truy tố đúng thời hạn đạt 100%  (vượt 10% so với chỉ...

Thùy Linh - VPTH
Nguồn tin: VKSND tỉnh Cao Bằng

Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

...đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ thì cần có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình. Vì vậy, UBTVQH đã đề nghị trong Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cần có 03 nội dung. Cụ thể, giao cho Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện...

Nguồn tin: Kiểm sát Online

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình báo cáo công tác tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

...đó, ngành Kiểm sát đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải...

Nguồn tin: Kiểm sát Online

Tìm thấy tổng cộng 171 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://kiemsatcaobang.vn

3028/VKSTC-V14

"V/v quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các đạo luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5"

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 203 | lượt tải:0

14/HDLN-BCA-VKSNDTC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 225 | lượt tải:58

766/2022/QĐ-CTN

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2022

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 199 | lượt tải:34
Liên kết website
Lịch năm 2024
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay10,354
  • Tháng hiện tại131,335
  • Tổng lượt truy cập671,487TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây