Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Kiểm tra việc thực hiện công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương đối với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

...báo cáo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, trong những năm qua Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch hướng dẫn về công tác Quốc phòng - Quân sự trong cơ quan; Chú trọng đưa nội dung này vào văn bản chỉ đạo của Đảng ủy trong...

Nguồn tin: Kiemsatcaobang.vn

Kinh nghiệm về tăng cường trách nhiệm công tố, chống oai, sai và bỏ lọt tội phạm

...công tố, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm sau đây: Một là, nắm vững và quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận và nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; các chỉ thị, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Hình thức, phương pháp...

Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thông qua công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018

...Kiểm sát năm 2018; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 11/01/2018 của VKSND tỉnh… Các đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác đã bám sát nội dung các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của Viện KSND tỉnh và...

Thanh tra Viện KSND tỉnh
Nguồn tin: Kiemsatcaobang.vn

Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện

...xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Ngày 24/4/2018, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện.   Các điều kiện tha tù trước thời...

Nguồn tin: Kiemsat.vn

Kinh nghiệm lập yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên

...tra của Kiểm sát viên. Yêu cầu điều tra là hoạt động tố tụng quan trọng trong việc gắn chức năng công tố với điều tra như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 49/ NQ - TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm sát khám nghiệm...

Nguyễn Trung Hoan, P1 - VKSND tỉnh Quảng Ninh
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Vướng mắc trong kiểm sát trả lại đơn khởi kiện

...đa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, người dân chỉ nộp đơn đến Tòa án, Tòa án có trách nhiệm tiếp nhận và thụ lý đơn” (Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020); cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 “Ở nước...

Ths Nguyễn Nam Hưng - Viện 2 VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Những điểm mới của Tội nhận hối lộ trong BLHS năm 2015

...đến tùy tiện, không thống nhất, không công bằng, tạo hoài nghi trong nhân dân. Những quy định mới này có lợi cho người phạm tội, vì vậy, theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều...

TCKS số 23/2017
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Vướng mắc trong hoãn chấp hành án phạt tù

...các văn bản hướng dẫn liên quan được quy định tại Điều 61 BLHS năm 1999; Điều 262, 263 BLTTHS năm 2003; Điều 23, 24 Luật Thi hành án hình sự và Nghị quyết số 01, 02 năm 2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 (sau đây gọi là Nghị quyết số 01, 02/2007) và nay được quy định tại Điều 67 BLHS năm 2015.   ...

Hồ Nguyễn Quân - TAQS khu vực 1, QK4
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Vướng mắc trong áp dụng, viện dẫn Bộ luật Hình sự

...của BLHS năm 2015, trong đó nổi lên là vấn đề vướng mắc về áp dụng, viện dẫn điều luật giữa hai BLHS năm 1999 và năm 2015. Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số...

Mạnh Hà - Thương Huyền (VKSND Tp. Hà Nội)
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Cách tính khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn

...phiện pha trộn là trường hợp người bán thuốc phiện sử dụng một số loại nhựa cây trộn lẫn với nhựa thuốc phiện để lừa bán. Theo quy định tại Nghị quyết số  41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số...

Nguyễn Hữu Sơn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

...luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”… Toàn cảnh Hội nghị     Năm 2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần...

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Cao Bằng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Uyên triển khai công tác kiểm sát năm 2018

...phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các ngành hữu...

Nguồn tin: Viện KSND huyện Quảng Uyên

TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự 2015

(kiemsat.vn) Ngày 09/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 04/TANDTC - PC hướng dẫn việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội. Ảnh minh họa   TANDTC yêu cầu các TAND, Tòa án quân sự các cấp và các đơn vị thuộc TANDTC trong qua trình giải quyết vụ án hình sự và...

Phạm Hằng
Nguồn tin: Kiemsat.vn

VKSND tỉnh Cao Bằng đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

...nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, cụ thể là: Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; đổi mới công tác cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, các cơ quan hữu quan...

​​​​​​​Thiên Thanh
Nguồn tin: Kiemsat.vn

TANDTC giải đáp vướng mắc về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế

...Kể từ ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số...

Anh Minh (giới thiệu)
Nguồn tin: Kiemsat.vn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

...quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, thực hiện. Công tác xây dựng ngành được quan tâm: Kịp thời quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết mới về tư pháp; Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Ngành; Cải cách thủ tục hành chính, cơ...

Nguồn tin: Văn phòng VKSND tỉnh Cao Bằng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các đạo luật mới về tư pháp hình sự

...chức Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp về những nội dung cơ bản của các đạo luật, nghị quyết tư pháp được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, đặc biệt là Bộ luật hình sự và...

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Cao Bằng.

Đoàn kiểm tra thi đua, khen thưởng khối Nội chính làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

...kiểm tra đã nghe báo cáo của đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Theo đó, ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào với các...

Hoàng Lan
Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Cao Bằng.

Những điểm mới về khiếu nại, tố cáo theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

...tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó nội dung khiếu nại, tố cáo; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nguyễn Văn Chánh
Nguồn tin: Trưởng phòng kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp - Viện KSND tỉnh

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An

...tin báo tội phạm. Cơ quan điều tra đã giải quyết xong 121 tin, Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt 97,5%, cao hơn 7,5% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết 37/2012/QH13, ngày 23/12/2012 của Quốc hội khoá 13 giao cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Viện kiểm sát huyện tiến hành xong 05 cuộc kiểm sát...

Nguồn tin: VKS Hòa An

Tìm thấy tổng cộng 171 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://kiemsatcaobang.vn

3028/VKSTC-V14

"V/v quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các đạo luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5"

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 203 | lượt tải:0

14/HDLN-BCA-VKSNDTC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 225 | lượt tải:58

766/2022/QĐ-CTN

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2022

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 199 | lượt tải:34
Liên kết website
Lịch năm 2024
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay10,354
  • Tháng hiện tại131,293
  • Tổng lượt truy cập671,445TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đàm Nghĩa Quân - Viện trưởng
- Trụ sở: Số 015, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: 0263.852.436 – Fax: 0263.852.082
- Thư điện tử liên hệ gmail: trangtinvkscaobang@gmail.com
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây